หน้าแรก / ขายฝาก


ขายฝาก

ขายฝาก คืออะไร

ขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์(ความเป็นเจ้าของ) ในทรัพย์สิน จะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่ ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น คืนไปได้ตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้

ซึ่ง จุดเด่น ของ การขายฝาก ก็คือ สิทธ์การถือครอง ที่เราสามารถไถ่ถอนกลับมาเป็นของเราได้(ในระยะเวลากำหนดของสัญญา) แม้ว่าจะขายฝากไปแล้ว เมื่อเทียบกับการขายขาดที่เป็นการเปลี่ยนผู้ถือครองถาวร ที่สำคัญคือวงเงินที่เหมาะสม ทำให้หาผู้ซื้อฝากได้ง่าย และไม่ต้องใช้จ่ายในการทำโฆษณา ลงประกาศขายCODE : LD-00007
เริ่ม 130,917,600 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

63 ไร่

 

งาน

 

- ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : RS-00002
เริ่ม 1,034,400 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

3 ไร่

 

งาน

 

- ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : RS-00003
เริ่ม 797,500 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

- ไร่

 

งาน

 

55 ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : LD-00014
เริ่ม 2,688,600 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

- ไร่

 

งาน

 

153 ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : RS-00004
เริ่ม 2,078,400 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

- ไร่

 

งาน

 

91 ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : CD-00009
เริ่ม 3,855,060 บาท
คอนโดคันทรี่คอมเพล็ก...
Waiting For Investors

 

116.82 ตร.ม

 

- ห้องนอน

 

- ห้องน้ำ


CODE : RS-00005
เริ่ม 858,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

- ไร่

 

งาน

 

79 ตร.วา

 

- ตร.ม


CODE : LD-00015
เริ่ม 1,258,140 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส...
Waiting For Investors

 

- ไร่

 

1 งาน

 

95.8 ตร.วา

 

- ตร.มติดต่อเรา