ขอขอบคุณผู้บริหาร


properties
ขอขอบคุณผู้บริหาร

จาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คุณ พาณี นุตรินทร์ (ติงตัง) Assistant Manager: Marketing, คุณสุนทรา พงษ์ภักดี (จุ๊) Sales Manager และ คุณ นายธเนศ คหกิจไพศาล (ตี๋น้อย) Property Consultant-Sales

ที่นำกระเช่าของขัวญมาเข้าเยี่ยม กับทาง ผู้บริหาร precious wealth property ณ สำนักงานตึกเมอร์คิวรี่ โดยทั้งนี้ ผู้บริหาร คุณ ภัทรา และ คุณ สัณหชิต หมั่นวิชาชัย ให้การต้อนรับ

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15:00 น

-อีเว้นต่างๆ


ขอขอบคุณผู...27-01-2023


มหกรรมงาน...24-03-2023


นำภาพบรรย...03-07-2023