properties

บริษัท พรีเชียส เวลท์ พร้อพเพอร์ตี้จำกัด

เราให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล เราให้บริการการประเมินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด อาทิ ที่ดินเปล่า อาคาร สำนักงาน บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ คอนโด เพื่อให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง ตามมาตราฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานของบริษัทในด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ว่า "บริษัทจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพประเมินราคา ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้องด้วยค่าบริการที่ยุติธรรม "


บริษัท พรีเชียส เวลท์ พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดินเปล่า โรงแรม อาคารพาณิชย์

-เช่าอสังหาริมทรัพย์

-เอเจนซี่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

-โครงการทรัพย์ใหม่

precious wealth property แหล่งรวบรวมทรัพย์สินสำหรับการขายฝากและจำนอง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการขายฝาก เรามีความพร้อมที่จะให้บริการสำหรับนักลงทุนและเจ้าของทรัพย์สินทุกท่านตั้งแต่เริ่มรับฝากทรัพย์ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นเอเจนซี่ด้านการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

บริษัท พรีเชียส เวลท์ พร้อพเพอร์ตี้จำกัด

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในตลาดที่มีความเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของตลาด จะทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

การศึกษาวิจัยตลาด (Market Research) จึงมีความสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้มีความเข้าใจตลาด รู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รู้สภาพการเข่งขัน เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วนำไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจต่อไป สำหรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น การวิจัยตลาดถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้มีการตั้งเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน ท้าทาย เป็นไปได้จริง และรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ดี

จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทำให้เรามีข้อมูลตลาดอสังหาฯ ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการด้านงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ด้านการขายโครงการ ด้านงานขายที่ดิน ด้านที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าหรือผู้ประกอบการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เราให้บริการทุกประเภททรัพย์สินและพื้นที่ทำเลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างจะมอบหมายให้ดำเนินการ

บริษัท พรีเชียส เวลท์ พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

precious wealth property แหล่งรวบรวมทรัพย์สินสำหรับการขายฝากและจำนอง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการขายฝาก เรามีความพร้อมที่จะให้บริการสำหรับนักลงทุนและเจ้าของทรัพย์สินทุกท่านตั้งแต่เริ่มรับฝากทรัพย์ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นเอเจนซี่ด้านการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์