เกี่ยวกับเรา

Precious wealth property


      การขายฝากอสังหาฯ ระหว่างผู้ขายฝาก เป็นระบบแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงินของ ประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีกฎหมายคุ้มครอง ภายใต้กรอบดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด